Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

ŠKOLA BUDE Z DŮVODU STÁVKY UZAVŘENA 27.11.2023

Vážení rodiče, vážení přátelé školy,

z důvodů reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství nemáme jinou možnost než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené na den 27.11.2023.

Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který, jak věříme, pečuje o budoucí generace.

Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem považujeme za nepřijatelné.

Ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční. Peníze vynaložené na vzdělávání považujeme za investici do budoucnosti našich dětí a celé naší země.

Ve stávce škol nejde o platy pedagogických pracovníků. Jde nám především o platy těch, kteří naše školství drží „zezdola“. Jde o nepedagogické pracovníky, jde o asistenty pedagogů, kteří jsou v době inkluze pro děti nepostradatelnou oporou. Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst sekretářek, ekonomů, školníků, uklízeček, kuchařek a dále pokles jejich platů.

Jelikož se o těchto pozicích málo ve společnosti mluví, mnozí ani netuší, kolik poctivé práce tito lidé odvádí a jak nedostatečně jsou platově ohodnoceni. Již nyní mají ředitelé škol problém na tyto pozice sehnat zaměstnance spolehlivé a zodpovědné. Nápad přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele považujeme za nesmyslný a zbavující ministerstvo odpovědnosti za školství jako celek.

Zničující úmysl drasticky snižovat počty asistentů pedagoga hází klacky pod nohy všem školám, které inkluzi berou jako svůj úkol a naučily se s ní pracovat, jakkoli je pro všechny zúčastněné náročná. Již při zavádění současného modelu inkluze mnozí odborníci varovali, že bude velmi nákladný. Místo řešení této situace a nové vize přichází ministerstvo jen se škrty.  Škola a pedagogové tak budou muset zvládat zvýšené nároky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami bez tolik potřebné podpory asistentů.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by rovněž způsobil omezení možnosti výuky ve volitelných předmětech a v menších skupinách.

Snížení finančních prostředků by rovněž školám omezilo možnost pořizovat učebnice a další pomůcky zkvalitňující výuku.

Pokud se naplní avízované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit samotný provoz škol.

Z plíživě nastávající destrukce našeho školství máme strach. Školské odbory avizovaly na 27.11.2023 stávku. Protože chceme dát jasně najevo, co si o rozhodnutích vlády myslíme, nemáme jinou možnost než se do této stávky zapojit a bez nároku na plat na tento den přerušit práci.

Děkujeme za podporu a pochopení.

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.