Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Představujeme učitelky v mateřské škole

 

Denisa Nezdařilová

gymnázium Hodonín - zakončeno maturitou

SPgŠ Boskovice - Předškolní a mimoškolní činnost - zakončeno maturitou

Univerzita Palackého v Olomouci (2014 - 2016 program celoživotního vzdělávání) - Speciální pedagogika pro vychovatele (250 hodin) - zakončeno závěrečnou zkouškou

Kurzy:

Montessori pedagogika pro MŠ ( 2018 Montessori Morava - 80 hodin)

Úvod do Montessori (2019 Výchova pro život - 10 hodin)

Montessori pedagogika (2019 Výchova pro život - 60 hodin)

Hudba v Montessori (2022 Montessori Morava - 8 hodin)

Montessori pedagogika pro MŠ (Montessori Morava 2021/2022 - 80 hodin)

Skupinová práce s předškoláky nejen v Montessori (2022 Montessori Morava 6 hodin)

Škola Hejného metody v předmatematické výchově (2017 H-mat 32x45 minut)

Primární logopedická prevence (2018 60 hodin)

Dvouleté dítě v mateřské škole (2017 24 hodin)

Psychohygiena pedagoga aneb jak předcházet vyčerpání (PhDr.Jan Svoboda)

Komunikační dovednosti (Práce se sympatickými a nesympatickými žáky)

Komunikace a konflikt

Hry pro rozvoj zdravé osobnosti

Modelové řešení šikany

Profesionální komunikace a zvládání konfliktu

Psychohygiena v práci učitele

Školní psychologie

Šikana na školách v otázkách a odpovědích

Kurz první pomoci

Psychopatologie

Seznámení s psychoterapií

Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování

Specifické vývojové poruchy učení a chování

workshopy:

Kódování a logika, Jak na polytechnické vzdělávání ve 21.století, Odborné kompetence k lektorování a mentoringu pro interaktivní výuku s ICT, 3D tisk v rámci polytechnického vzdělávání

 

Nikola Čičatková

Jediným učitelem hodným tohoto jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvine cit osobní odpovědnosti.“ Jan Amos Komenský

Žiji zde ve Střílkách, kde jsem chodila do mateřské školy i na základní školu. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Bojkovicích, ze které mám mnoho cenných zkušeností a osvědčení z absolvovaných kurzů. Ráda maluji, poslouchám hudbu, mám ráda knihy.

2019 – Montessori pedagogika 2 – 6 (v rozsahu 70 hodin)
2018 - Montessori pedagogika pro MŠ (v rozsahu 80 hodin)
2018 - ZA DEVATERO HORAMI – pedagogika Franze Ketta
2017 - Intenzivní kurz českého znakového jazyka
2016 - 3 týdny v Miláně, kde jsem každý den navštěvovala školku DOREMI S.r.l.
2014 - Lidské tělo v pohybu s hudbou – Prof. PhDr. Eva Jančková, CSc

Paní Čičatková je v současné době na mateřské dovolené.

 

Bohdana Šohajová

Vystudovala bakalářský obor Sociální pedagogika a volný čas na PdF Masarykovy univerzity v Brně a navazující magisterský obor Speciální pedagogika pro učitele tamtéž.

Zaměření: Hudební výchova a angličtina

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. (Jan Amos Komesnký)

Učit se, znamená objevovat, co už víš. Konat znamená demonstrovat, že to víš. Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty. Všichni jsme zároveň žáci, praktikanti a učitelé. (Richard Bach)

Paní Šohajová je v současné době na mateřské dovolené.

 

Bc. Petra Štablová, DiS

- Střední průmyslová škola E. Beneše, Břeclav – Logistika – provoz a ekonomika dopravy

- Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, Brno – Personální řízení

- Univerzita Jana Amose Komenského, Praha – Řízení lidských zdrojů

- Program celoživotního vzdělávání Masarykova Univerzita, Brno – Asistent pedagoga

- nyní druhým rokem - Prigo vyšší odborná škola Olomouc – Předškolní a mimoškolní pedagogika

- stáž Funkční spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga, Mgr. Karel Bárta, UTB Zlín, 5 hodin

- vzdělávací akreditovaný kurz Montessori pedagogika pro MŠ, Montessori Morava, 80 hodin

- vzdělávací akreditovaný kurz Montessori pedagogika pro MŠ projekty a komunikace, Montessori Morava, 16 hodin

 

Po mateřské dovolené jsem se rozhodla, že chci vykonávat práci, která má skutečný smysl. Práce s dětmi mě naplňuje, mohu využít svou kreativitu, vést děti k lásce k přírodě, umění,
knihám, rozvíjet jejich zvídavost.

 

Mgr. Markéta Balíčková

Kvalifikace:

- Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb v Obratani – Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové studium

- Univerzita Palackého v Olomouci – Sociální pedagogika – bakalářské studium

- Kurz - Montessori školka aneb vše, co potřebujete vědět do začátku pro věk 3 – 6 od Žijeme Montessori – v rozsahu 56 hodin

- Zdravotnický kurz – zdravotník zotavovacích akcí

- Aktivní vedení skautského oddílu (splněn čekatelský a vůdcovský kurz) 

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.