Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Informace k platbě úplaty za školní družinu 2022-2023

Úhrada školného za školní družinu od 1.9.2022 - školné je stanoveno na 120,- Kč měsíčně

Úhrada ve dvou splátkách: 600,- Kč na 1. pololetí; 600,- Kč na 2. pololetí. Poplatek za školní družinu lze uhradit bezhotovostně na účet školy: č. ú. 27-5995760237/0100. Do poznámky prosím uveďte celé jméno dítěte a třídu. 

V případě uzavření školy např. z epidemiologických důvodů bude poměrná částka vrácena. V případě odhlášení dítěte ze školní družiny písemnou formou bude účtována částka za každý započatý kalendářní měsíc ve školní družině.

Podzim 2023 ve školní družině

Se začátkem školního roku jsme se s dětmi začali opět setkávat v naší školní družince. I v letošním roce máme v naší škole dvě oddělení s celkovým počtem 50 přihlášených dětí. S létem jsme se rozloučili odpolednem plným soutěží a zábavy, které jsme zakončili táborákem u školy. 

Číst dál...

Do školní družiny už dorazilo jaro

Letošní rok pokračujeme v duchu poznávání profesí a seznamujeme děti s jednotlivými druhy povolání. V měsíci lednu jsme si pozvali na návštěvu místní paní kadeřnici Lenku Volákovou, která nám přinesla ukázat, co všechno ke své práci potřebuje a předvedla nám něco málo ze svého obsáhlého kadeřnického umu. Stihli jsme také besedu s panem Michalem Kulichem, hospodářem místního mysliveckého spolku, která byla velmi zajímavá a obohatila nás o nové informace.

Číst dál...

Tematický plán školní družiny na šk. rok 2022-2023

Cílem pro tento školní rok je environmentální vzdělávání. Podrobněji se s dětmi zaměříme na povolání a různé typy zaměstnání. Budeme propojovat dění v obci s chodem naší družiny. Každým ročním obdobím nás budou provázet písně a hry. V průběhu celého školního roku se také zaměříme na dopravní výchovu, kterou budeme s dětmi aktivně opakovat v jednotlivých odděleních a během našich exkurzí ji budeme procvičovat v praxi. Před každou činností a akcí budou děti poučeny o bezpečnosti a vhodném chování. Plán je propojen se školním plánem a odráží jeho aktivity. 

Číst dál...

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.