Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

INFORMATIKA A ROBOTIKA

 • Napříč předměty podporujeme rozvoj logického myšlení.
 • Smysluplně využíváme informační a komunikační technologie.
 • Umíme učit interaktivně a online.
 • Vyučujeme základy robotiky (systém VEX)
 • Učíme cloudové služby Microsoft i Google.  

POZITIVNÍ ŠKOLNÍ KLIMA

 • Pozitivní školní klima podporuje tvůrčí myšlení žáků.
 • Spojené třídy výhodou. V celostátním srovnání mají žáci z malotřídních škol lepší výsledky.
 • Menší počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup.
 • Menší počet žáků ve škole přispívá ke klidnější a přátelštější atmosféře. 

ROZŠÍŘENÁ VÝUKA ANGLIČTINY

 • Ucelený systém výuky od 1. do 9. ročníku s využitím Cambridge English.
 • Možnost Cambridge jazykových zkoušek ve 3., 5. a 9. ročníku.
 • Interaktivní a online podpora výuky.
 • v 1. ročníku 1 hodina týdně, ve 2 ročníku 2 hodiny a od 3. ročníku 4 hodiny týdně.
 • Nabízíme doplnění výuky o volnočasové aktivity s angličtinou. 

KRITICKÉ MYŠLENÍ, ČTENÁŘSKÁ A JAZYKOVÁ GRAMOTNOST

 • Vyškolený pedagogický tým zařazuje metodiku kritického myšlení napříč předměty.
 • Čtenářská gramotnost jako klíč ke zpracovávání informací a celoživotnímu vzdělávání.
 • Čtenářské dílny a kluby pro všechny věkové kategorie.

MATEMATIKA HEJNÉHO

 • Ucelený koncept radostného objevování matematiky.
 • Metoda podporuje samostatné uvažování a logické myšlení žáků.
 • Výrazně pomáhá i při další výuce.
 • Využíváme především v první a druhé třídě. 

JSME ŠKOLA PRO DĚTI - ŠKOLA PRO ŽIVOT

 • Na některé předměty a projekty záměrně spojujeme žáky z více tříd.
 • Učíme pro život – propojujeme poznatky z více předmětů.
 • Učíme se spolupracovat a naslouchat si.
 • Ve škole funguje žákovský parlament. 

MODERNÍ PROSTORY I VYBAVENÍ

 • Ve třídách interaktivní tabule a displeje.
 • Máme dvě mobilní počítačové učebny (počítače do tříd, kde je žáci potřebují).
 • Robotika VEX.
 • Zmodernizované učebny s ergonomickým vybavením.

RODIČE VÍTÁNI

 • Otevřená komunikace s rodiči.
 • Partnerský způsob, zaručujeme, že neprobíráme prospěch a chování žáka před ostatními rodiči.
 • Rodiče včas a podrobně informujeme, co a kdy se ve škole děje.
 • Využíváme online informační systém pro žáky i rodiče. 

SPORT A POHYB

 • Přestávky na školním hřišti - 2x denně možnost pobytu na čerstvém vzduchu.
 • K dispozici sportovní vybavení a pro menší děti atrakce na dětském hřišti.
 • K dispozici stolní fotbal a stolní tenis.
 • Široká nabídka volnočasových sportovních aktivit.
 • Na prvním stupni výuka plavání v každém ročníku.
 • Na druhém stupni lyžařský výcvik každý rok.

SVAČINKY V JÍDELNĚ

 • Školní jídelna v budově školy zajišťuje zdravé svačinky.
 • Jednoduchý a levný způsob, jak zajistit žákům dopolední svačinu.

RANNÍ A ODPOLEDNÍ DRUŽINA

 • Zajištění pobytu ve škole od 6:30 do 16:00.
 • Plnohodnotný program pro smysluplné trávení volného času.
 • Po dohodě lze v odpolední družině zajistit pomoc s přípravou a domácími úkoly.

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Podporujeme domácí vzdělávání (přezkoušení i možnost zúčastnit se výuky).
 • Rodiče mají přístup do informačního systému a mají přehled o učivu.
 • Možnost individuálních úprav výuky.
 • Pedagogové průběžně k dispozici ke konzultacím.
f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.