Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Adaptační pobyt Čeložnice 2023

Přeprogramovat se z lenivého prázdninování do pravidelného režimu školního roku není snadné ani pro žáky ani pro učitele. Aby změna nebyla tolik náhlá, jezdí celá škola Střílky hned v prvním týdnu na několik dní na adaptační pobyt. Doma necháme pouze novopečené prvňáčky, kterým tak dopřejeme několik dní na nikým nerušené zorientování se v novém prostředí.

Druhý ročník společného ladění se na stejnou vlnovou délku probíhal letos ve dnech 6.-8. září v příjemném prostředí areálu Relaxx Čeložnice, jen několik kilometrů za Střílkami. Byli jsme ubytovaní v hlavní budově areálu ve čtyř- a pětilůžkových pokojích. Majitelé pro nás vyhradili celé jedno patro, takže jsme k sobě měli opravdu blízko. K dispozici jsme měli také prostornou jídelnu, přilehlé sportovní i dětské hřiště s průlezkami a hojně jsme využívali také přírody v okolí.

I když na adaptační pobyt samozřejmě patří společné hraní, táborák, výlety do lesa a vzájemné štěbetání o zážitcích z prázdnin, jeli jsme tam především s úkoly a cíli, které vyžadovaly naše plné soustředění. Nedílnou součástí výuky na naší škole jsou prezentace žáků. Abychom oprášili tuto dovednost, věnovali jsme středeční odpoledne mini projektu, při němž se skupinky vydaly v různé světové strany, prozkoumaly terén, faunu a flóru v okolí našeho dočasného domova, připravily si vizuálně atraktivní podklady a nakonec své objevy prezentovaly. Na základě zhlédnutých velmi zdařilých ukázek se odvažuji vyslovit hypotézu, že umění prezentovat je jako jízda na kole – přes prázdniny se nezapomíná.

Hlavním cílem letošního výjezdu bylo seznámit žáky s různými styly učení a pomocí jednoduchého testu jim pomoci vytypovat metody, které by jim mohly v nadcházejícím školním roce pomoci s učením. Čtvrteční studijně-badatelské dopoledne probíhalo na stanovištích po jednotlivých třídách. Žáci měli za úkol v omezeném čase 3 minut určitým způsobem vstřebat předepsaný text a ten následně zpaměti a pokud možno přesně zapsat. Zkoušeli tak, zda jim mechanickému učení stačí text mlčky a v tichosti číst, pouze poslouchat nebo kombinovat zrakový, sluchový a hmatový (popřípadě pohybový) vjem. Své výkony pak zkonfrontovali se zadáním a na základě výsledků vyhodnotili, v jakém prostředí se jim nejlépe učí. Zajímavá byla skutečnost, že mnozí žáci subjektivně hodnotili poslech jako nejefektivnější metodu učení, ale při faktickém srovnání správnosti zapsaného textu vyšlo najevo, že byli úspěšnější při třetím pokusu, tedy že nejlépe si text zapamatovali při zapojení zraku, sluchu i pohybu zároveň. Ze závěrečné rozpravy také vyplynula řada konkrétních nápadů, jak vytvořit potřebné podmínky pro každý z učebních typů. Tak například pro tiché čtenáře
pořídíme sluchátka k utlumení okolního ruchu. Hned prvním projektem v pracovních činnostech bude výroba hmatek a mačkacích balónků pro ty, kteří při učení potřebují zaměstnat ruce.

O odlehčení soustředěné studijní atmosféry se postaral doprovodný program vyplněný sportovními aktivitami, táborákem, noční hrou a závěrečnou diskotékou, do níž byli zapojeni také třídní učitelé, kteří měli se svou třídou nacvičit libovolnou taneční kreaci. K velké (a hlasité) radosti obecenstva se tomuto úkolu žádný z nich nevyhnul. Na tomto místě je třeba poděkovat našim deváťákům, kteří iniciovali a také se hojně zapojovali do příprav kratochvilných aktivit pro své mladší spolužáky. Z oficiálních i neoficiálních komentářů zúčastněných vyplývá, že se letošní adaptační pobyt vydařil a školní rok byl úspěšně odstartován. Nezbývá, než popřát všem aktérům vzdělávacího procesu hodně sil.

 

celoznice 1

 

celoznice 2

 

celoznice 3

 

celoznice 4

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.