Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

 Do školní družiny se přijímají žáci z 1. až 5. ročníku. Do školní družiny nemusí být přijat žák, který řádně a včas neplatil v minulých letech poplatky za školní družinu, nebo závažným způsobem porušil řád školní družiny.

Důležité informace rodičům dětí navštěvujícím ŠD:
Úplata za ŠD 70,- Kč/ 1 měsíc na 1 žáka, bude ve školním roce hrazena vždy za celé pololetí jednorázově částkou 350,-Kč na účet školy. Číslo účtu 27-5995760237/0100. Pro případ návštěvy ŠD 1-2 hod/týden cena dohodou, a to nejpozději do 15. září za I. pol. A do 15.února za II. pol.

Provoz ŠD: ranní 6.30 hod- 7.30 hod. a odpolední 11. 25 hod – 16.00 hod.
Doba vyzvednutí dítěte je možná do 13:30 hod a od 14:30hod.
Pokud své děti vyzvedáváte mimo stanovenou dobu, narušujete nám program, který pro ně připravujeme, a také se v době od 13:30 do 14:30 hodin můžeme, v rámci hlavní činnosti, vyskytovat s dětmi mimo třídu školní družiny nebo budovu školy.

Změna odchodu ze ŠD:
Pokud potřebujete (u dítěte, které bude odcházet ze školní družiny samo), aby Vaše dítě odešlo v jinou dobu, než kterou má Vámi stanovenou v přihlášce do ŠD, je nutné, aby na tento den dodalo vychovatelce písemnou omluvenku.
V případě, že nechcete, aby Vaše dítě odcházelo ze ŠD samo, je důležité doplnit do přihlášky do ŠD jména všech osob, které jsou oprávněny dítě vyzvedávat. V případě, že tak neučiníte, nebude dítě osobě, která není uvedena v přihlášce do ŠD, vydáno.

Důležité vybavení:
Ve školní družině si Vaše děti hrají, malují i vyrábí, tudíž je praktické vybavit Vaše dítě pohodlným oblečením, popř. zástěrkou či starším tričkem, které si můžou obléci při výtvarné činnosti. Vzhledem k tomu, že mezi aktivity školní družiny patří, mimo jiné, i pohyb venku a vycházky do přírody, je nutné, aby Vaše dítě bylo dostatečně vybaveno vhodným (v chladném období teplým) oblečením k pobytu venku. Je nutné brát na zřetel, že děti se můžou při hraní a sportování venku ušpinit. Děti si můžou tyto věci nechávat ve ŠD, ve skříňkách k tomuto účelu určeným.

Veškeré další dotazy Vám rády zodpoví vychovatelky ŠD.

f t g m