• Žijeme s přírodou a příroda žije s námi ....

 • Společně se učíme i bavíme ...

 • Jsme kamarádi a každý je vítán ...

 • Ve chvílích všedních i svátečních ...

Copyright 2018 - Joomla Website - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Proč právě škola ve Střílkách

 • ROZŠÍŘENÁ VÝUKA ANGLIČTINY

  • Ucelený systém výuky od 1. do 9. ročníku
  • Možnost CAMBRIDGE jazykových zkoušek ve 3., 5. a 9. ročníku
  • Interaktivní a online podpora výuky
  • v 1. ročníku 1 hodina týdně
  • v 2. ročníku 2 hodiny týdně
  • 3. – 9. ročník 4 hodiny týdně
  • Možnost doplnění výuky o volnočasové aktivity s angličtinou
  • více informací ZDE
 • PRVKY MATEMATIKY HEJNÉHO

  • Ucelený koncept radostného objevování matematiky.
  • Metoda podporuje samostatné uvažování žáků.
  • Výrazně pomáhá i při další výuce.
 • INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • Podporujeme domácí vzdělávání (přezkoušení i možnost zúčastnit se výuky).
  • Po konzultacích s poradenským zařízením možnost individuálních úprav výuky.
  • Systém práce s nadanými žáky.
 • RANNÍ A ODPOLEDNÍ DRUŽINA

  • Zajištění pobytu ve škole od 6:30 do 16:00.
  • Vyzvedávání žáků u autobusu.
  • Po dohodě lze v odpolední družině zajistit pomoc s přípravou a domácími úkoly.
 • SVAČINKY V JÍDELNĚ

  • V rámci školní jídelny zajišťujeme zdravé svačinky.
  • Jednoduchý a levný způsob, jak zajistit žákům dopolední svačinu.
  • více informací ZDE.
 • POHYBOVÉ PŘESTÁVKY NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI

  • 2x denně možnost pobytu na čerstvém vzduchu.
  • Až 30 minut pohybu v přírodě denně, což jsou prakticky 2 hodiny tělesné výchovy navíc.
  • K dispozici sportovní vybavení a pro menší děti atrakce na dětském hřišti.
  • vice informací ZDE.
 • RODIČE VÍTÁNI

  • Otevřená komunikace s rodiči.
  • Partnerský způsob, zaručujeme, že neprobíráme prospěch a chování žáka před ostatními rodiči.
  • Rodiče včas a podrobně informujeme, co a kdy se ve škole děje.

Proč právě škola ve Střílkách

 • METODY KRITICKÉHO MYŠLENÍ PODPORUJÍCÍ ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST

  • Vyškolený pedagogický tým zařazuje metodiku kritického myšlení napříč předměty.
  • Čtenářská gramotnost jako klíč ke zpracovávání informací a celoživotnímu vzdělávání.
  • Čtenářské kluby pro všechny věkové kategorie.
 • ŠKOLA RODINNÉHO TYPU

  • Spojené třídy výhodou. V celostátním srovnání mají žáci z malotřídních škol lepší výsledky.
  • Menší počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup.
  • Menší počet žáků ve škole přispívá ke klidnější a přátelštější atmosféře.
 • SKUPINOVÁ A PROJEKTOVÁ VÝUKA

  • Na některé předměty a projekty záměrně spojujeme žáky z více tříd.
  • Učíme pro život – propojujeme poznatky z více předmětů.
  • Učíme se spolupracovat a naslouchat si.
 • VÝUKA V PŘÍRODĚ

  • Využíváme přírodu v okolí školy.
  • Speciální projekty i běžná výuka pod širým nebem.
  • Příroda v přímém přenosu, ne z obrázků a učebnic.
 • VŠE V JEDNÉ BUDOVĚ

  • Učebny, jídelna, družina i tělocvična pod jednou střechou – bezpečné prostředí.
 • ROZVOJ LOGICKÉHO MYŠLENÍ

  • Napříč předměty podporujeme rozvoj logického myšlení
  • Klub deskových her – strategické myšlení, kooperace a rozvoj volních vlastností.
  • Využití prvků Hejného matematiky
 • ŠIROKÁ NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

  • Sportovní volnočasové aktivity
  • Aktivity s cizím jazykem
  • Rukodělné činnosti, výtvarné kroužky
  • Pěvecký kroužek
  • Myslivecký kroužek, atd.
 • VÝUKA HRY NA FLÉTNU OD 1. ROČNÍKU

  • V rámci hodin hudební výchovy
  • Pro zdravé dýchání
  • Rozvoj hudebního cítění

Novinky


27
únor
2018
27. únor 2018
Vzdělávací program o zdravovědě a první pomoci s pracovníky Záchranné zdravotnické služby Kroměříž - pro žáky 1., 2. a 3. ročníku.
27
únor
2018
27. únor 2018 16:00
Budoucí prvňáci se spolu s rodiči seznámí se školním prostředím a budou se hravou formou připravovat na vstup do školy.
06
březen
2018
6. březen 2018 16:00
Budoucí prvňáci se spolu s rodiči seznámí se školním prostředím a budou se hravou formou připravovat na vstup do školy.
13
březen
2018
13. březen 2018 16:00
Budoucí prvňáci se spolu s rodiči seznámí se školním prostředím a budou se hravou formou připravovat na vstup do školy.
20
březen
2018
20. březen 2018 16:00
Budoucí prvňáci se spolu s rodiči seznámí se školním prostředím a budou se hravou formou připravovat na vstup do školy.
21
březen
2018
21. březen 2018
Otvíráme dveře všem zájemcům a to, jak se v naší škole učíme.

 logo sablony 1

f t g m