• Žijeme s přírodou a příroda žije s námi ....

 • Společně se učíme i bavíme ...

 • Jsme kamarádi a každý je vítán ...

 • Ve chvílích všedních i svátečních ...

Copyright 2017 - Joomla Website - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Proč právě škola ve Střílkách

 • DŮRAZ NA KVALITU VZDĚLÁVÁNÍ

   Důraz na kvalitu vzdělávání přináší výsledky nejen v pozitivní vazbě od rodičů, ale i v podobě vysokého procenta žáků úspěšných v přijímacích řízeních na střední školy.

   

 • KVALIFIKOVANÍ UČITELÉ

   Náš učitelský sbor se skládá z odorníků, kteří neustále pracují na zvyšování své kvalifikace a využívají svých bohatých zkušeností. Kvalita výuky je prvořadým cílem každého pedagoga na naší škole. Více o jednotlivých učitelích se dozvíte na jejich profilech.

 • ŠKOLA UPROSTŘED PŘÍRODY

  Škola Střílky se nachází na úpatí Chřibů a jejich krásných hlubokých lesů. Obklopují nás doslova přírodní poklady a toho ve výuce hojně využíváme.

  Pokud to jen trochu počasí dovolí, chodíme do přírody.

Naše vize

 • MOUDROST

  Moudrost pro nás znamená hluboké vědomosti a široké pole dovedností a schopností. Znamená to také využívání vlastní zkušenosti a chápání širších souvislostí. Znakem moudrosti je i pochopení a přijetí etických principů.

 • RADOST

  Učení a získávání vědomostí by mělo přinášet radost. Touha objevovat a chápat svět kolem sebe i svět svého nitra je cesta naplnění a radosti. Radost znamená také sdílení, vzájemná pomoc a respekt a z toho plynoucí sebekázeň.

 • BUDOUCNOST

  Děti by měly být připraveny na svět budoucnosti. Nestačí jen poznatky, které mohou lehce zastarat. Důležité je, aby se dovedly vypořádat se stále novými výzvami a dokázaly využívat nových příležitostí.

Novinky

 

 

             


f t g m