• Žijeme s přírodou a příroda žije s námi ....

 • Společně se učíme i bavíme ...

 • Jsme kamarádi a každý je vítán ...

 • Ve chvílích všedních i svátečních ...

Copyright 2017 - Joomla Website - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Proč právě škola ve Střílkách

 • ROZŠÍŘENÁ VÝUKA ANGLIČTINY

  • Ucelený systém výuky od 1. do 9. ročníku
  • Možnost CAMBRIDGE jazykových zkoušek ve 3., 5. a 9. ročníku
  • Interaktivní a online podpora výuky
  • v 1. ročníku 1 hodina týdně
  • v 2. ročníku 2 hodiny týdně
  • 3. – 9. ročník 4 hodiny týdně
  • Možnost doplnění výuky o volnočasové aktivity s angličtinou
  • více informací ZDE
 • PRVKY MATEMATIKY HEJNÉHO

  • Ucelený koncept radostného objevování matematiky.
  • Metoda podporuje samostatné uvažování žáků.
  • Výrazně pomáhá i při další výuce.
 • INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • Podporujeme domácí vzdělávání (přezkoušení i možnost zúčastnit se výuky).
  • Po konzultacích s poradenským zařízením možnost individuálních úprav výuky.
  • Systém práce s nadanými žáky.
 • RANNÍ A ODPOLEDNÍ DRUŽINA

  • Zajištění pobytu ve škole od 6:30 do 16:00.
  • Vyzvedávání žáků u autobusu.
  • Po dohodě lze v odpolední družině zajistit pomoc s přípravou a domácími úkoly.
 • SVAČINKY V JÍDELNĚ

  • V rámci školní jídelny zajišťujeme zdravé svačinky.
  • Jednoduchý a levný způsob, jak zajistit žákům dopolední svačinu.
  • více informací ZDE.
 • POHYBOVÉ PŘESTÁVKY NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI

  • 2x denně možnost pobytu na čerstvém vzduchu.
  • Až 30 minut pohybu v přírodě denně, což jsou prakticky 2 hodiny tělesné výchovy navíc.
  • K dispozici sportovní vybavení a pro menší děti atrakce na dětském hřišti.
  • vice informací ZDE.
 • RODIČE VÍTÁNI

  • Otevřená komunikace s rodiči.
  • Partnerský způsob, zaručujeme, že neprobíráme prospěch a chování žáka před ostatními rodiči.
  • Rodiče včas a podrobně informujeme, co a kdy se ve škole děje.

Proč právě škola ve Střílkách

 • METODY KRITICKÉHO MYŠLENÍ PODPORUJÍCÍ ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST

  • Vyškolený pedagogický tým zařazuje metodiku kritického myšlení napříč předměty.
  • Čtenářská gramotnost jako klíč ke zpracovávání informací a celoživotnímu vzdělávání.
  • Čtenářské kluby pro všechny věkové kategorie.
 • ŠKOLA RODINNÉHO TYPU

  • Spojené třídy výhodou. V celostátním srovnání mají žáci z malotřídních škol lepší výsledky.
  • Menší počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup.
  • Menší počet žáků ve škole přispívá ke klidnější a přátelštější atmosféře.
 • SKUPINOVÁ A PROJEKTOVÁ VÝUKA

  • Na některé předměty a projekty záměrně spojujeme žáky z více tříd.
  • Učíme pro život – propojujeme poznatky z více předmětů.
  • Učíme se spolupracovat a naslouchat si.
 • VÝUKA V PŘÍRODĚ

  • Využíváme přírodu v okolí školy.
  • Speciální projekty i běžná výuka pod širým nebem.
  • Příroda v přímém přenosu, ne z obrázků a učebnic.
 • VŠE V JEDNÉ BUDOVĚ

  • Učebny, jídelna, družina i tělocvična pod jednou střechou – bezpečné prostředí.
 • ROZVOJ LOGICKÉHO MYŠLENÍ

  • Napříč předměty podporujeme rozvoj logického myšlení
  • Klub deskových her – strategické myšlení, kooperace a rozvoj volních vlastností.
  • Využití prvků Hejného matematiky
 • ŠIROKÁ NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

  • Sportovní volnočasové aktivity
  • Aktivity s cizím jazykem
  • Rukodělné činnosti, výtvarné kroužky
  • Pěvecký kroužek
  • Myslivecký kroužek, atd.
 • VÝUKA HRY NA FLÉTNU OD 1. ROČNÍKU

  • V rámci hodin hudební výchovy
  • Pro zdravé dýchání
  • Rozvoj hudebního cítění

Novinky


15
prosinec
2017
15. prosinec 2017
Den pro rodiče a děti ve škole - pro společnou vánoční pohodu. Více informací v popisu - viz INFO.
20
prosinec
2017
školní akce
20. prosinec 2017
Tradiční vánoční program žáků naší školy v Kulturním domě ve Střílkách.
23
prosinec
2017
23. prosinec 2017 - 2. leden 2018
Vyučování začíná ve středu 3. ledna 2018
10
leden
2018
10. leden 2018 15:30 - 17:00
Příležitost konzultovat průběh studia s pedagogy před pololetním hodnocením.
12
leden
2018
12. leden 2018
Žáci II. stupně jedou do Slováckého divadla na představení Denník Anny Frankové
31
leden
2018
31. leden 2018
Žáci dostanou výpis z vysvědčení - celkové hodnocení za I. pololetí 2017-2018.

 

 

f t g m