Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Vyhlášení voleb do školské rady - červen 2024

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – zástupce zákonných zástupců

Ke dni 31. 8. 2024 končí volební období stávající školské rady, která pracovala 3 roky ve složení:

Zástupkyně zvolená rodiči: Lenka Voláková

Zástupce zvolený zřizovatelem: Milan Krejčiřík

Zástupkyně zvolená pedagogickými pracovníky: Mgr. Irena Bušová

 

Dnes, 21.5.2024 vyhlašuji volby do školské rady

Místo konání: učebna 7.ročníku

Termín konání: čtvrtek 6.6.2024 (hromadné třídní schůzky)

Kandidáty na členy školské rady bude shromažďovat volební komise ve složení: Mgr. Ondřej Grošaft, BcA. Petr Míka, Ing. Petra Peer, Ph.D..

Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději do 20.5.2024. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Kandidáti budou zveřejněni 15 dnů před volbami, tedy 22.5.2024.

Vyhlášení voleb: Zveřejnění na nástěnce školy a internetových stránkách školy, dále podáním informace zákonným zástupcům prostřednictvím komunikačního systému Edookit.

Za člena školské rady je zvolen kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Mgr. Martina Raiserová, ředitelka školy

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.