Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Volba člena školské rady na období 1.9.2021 až 31.8.2024

Vážení rodiče – zákonní zástupci žáků,

funkční období stávajících členů školské rady končí 31.8.2021. Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání § 167 jsem pověřena organizací voleb do Školské rady za zákonné zástupce na období 1.9.2021 – 31.8.2024.

Volby proběhnou nejpozději v červnu 2021 v rámci třídních schůzek (přesný časový harmonogram bude určen s ohledem na aktuální situaci). Vyhlášení samotných voleb bude upřesněno nejméně 30 dní před jejich konáním. Termín bude oznámen jak na webových stránkách tak na veřejně přístupném místě (vchod do školy). Tuto informaci dostanete také mailem. Každý volič (každý zákonný zástupce žáka ve škole) má právo volit a má jeden hlas.  

Touto cestou Vás vyzývám k podání návrhu, resp. ke kandidatuře na člena školské rady. Své návrhy nám prosím zasílejte do 30. dubna 2021 písemně na adresu školy nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  

Školskou radu zřizuje zřizovatel (obec Střílky), který zároveň stanoví počet jejích členů (nyní 3, jeden je volen zákonnými zástupci, jeden je jmenován zřizovatelem a jednoho si mezi sebou volí pedagogičtí pracovníci). Zřizovatel také vydává volební řád pro volby do školské rady. Členem školské rady nemůže být ředitelka školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Ředitelka školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitelka školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitelka školy. Ředitelka školy nebo jím pověřený zástupce je povinen se zúčastnit zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

 

Mgr. Martina Raiserová
ředitelka školy

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.