Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Informace o volbě člena Školské rady

Informace pro zákonné zástupce žáků ohledně nadcházející volby člena školské rady.

Vážení rodiče – zákonní zástupci žáků,

funkční období stávajících členů školské rady končí 31.8.2018. Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání § 167 jsem pověřena organizací voleb do Školské rady za zákonné zástupce na období 1.9.2018 – 31.8.2021.

Volby proběhnou, jak už jsem Vás informovala, dne 23.5.2018, kdy budou součástí akce „Odpoledne pro rodiče“, a to celý den v čase od 7:30 do 18:30 hod. Každý volič má jeden hlas. Volič zaškrtne jednoho z kandidátů a v obálce hodí hlasovací lístek do urny, která bude umístěna v kanceláři školy. Voliči mohou také své hlasovací lístky předat v obálkách třídním učitelům, kteří je hodí do urny. Hlasy po ukončení voleb sečte volební komise: Ing. Eva Šušlíková, Mgr. Blanka Šušlíková, Mgr. Irena Bušová.

Kandidáti jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí:

· Paní Šárka Kučerová (matka žáka 5. ročníku)
· Paní Mgr. Eva Mozgová (matka žáků 1. a 4. ročníku)
· Paní Lenka Voláková (matka žákyně 3. ročníku)

Členem Školské rady se stane kandidát s největším počtem hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhodne los.

Mgr. Martina Raiserová
ředitelka školy

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.