Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Tematický plán školní družiny na šk. rok 2022-2023

Cílem pro tento školní rok je environmentální vzdělávání. Podrobněji se s dětmi zaměříme na povolání a různé typy zaměstnání. Budeme propojovat dění v obci s chodem naší družiny. Každým ročním obdobím nás budou provázet písně a hry. V průběhu celého školního roku se také zaměříme na dopravní výchovu, kterou budeme s dětmi aktivně opakovat v jednotlivých odděleních a během našich exkurzí ji budeme procvičovat v praxi. Před každou činností a akcí budou děti poučeny o bezpečnosti a vhodném chování. Plán je propojen se školním plánem a odráží jeho aktivity. 

ZÁŘÍ

 • Tvorba pravidel ŠD
 • Seznamovací hry v kolektivu
 • Seznámení se školním řádem a řádem ŠD - bezpečnost
 • Provoz školní jídelny - hygiena, stolování
 • Pohyb a pobyt venku- poučení o bezpečnosti
 • Prázdninové zážitky- vyprávíme, malujeme
 • Malujeme pohádku
 • Rozloučení s létem - opékání špekáčků, soutěže, malování na obličej, barvení vlasů tužidlem

ŘÍJEN

 • Podzimní výzdoba družiny
 • Beseda - čteme dětem
 • Vinobraní - vinohrad
 • Návštěva jablečného sadu
 • Sklizeň ovoce, řepy, brambor
 • Výtvory pomocí razítek z brambor, vyrábění dýňových strašáků
 • Malujeme/sbíráme plody podzimní přírody
 • Drakiáda - výroba draků, výzdoba

LISTOPAD

 • Dušičky, Halloween, příběh o sv. Martinovi, Lampionový průvod
 • Výroba strašidelných dýní
 • Den otevřených dveří - propagace
 • Pozorujeme proměny přírody
 • Procházka po zámeckém parku, vytváření mandaly z listů a šišek
 • Příprava na jarmark u stromečku
 • Dopravní značení a jeho význam
 • Čtenářská gramotnost - návštěva obecní knihovny
 • Návštěva místního hřbitova a kaple

PROSINEC

 • Legenda o svaté Barboře a svatém Mikuláši
 • Pranostiky
 • Příroda se připravuje na zimu
 • Beseda: Advent a vánoce- tradice, význam, zvyky
 • Předvánoční výzdoba
 • Výroba vánočních přání a dárečků
 • Zpěv koled, písně se zimní tématikou
 • Zdobení vánočního stromečku pro ptáčky
 • Novoroční vinšování a přáníčka

LEDEN

 • Tři králové
 • Cvičíme, tančíme, zpíváme
 • Stopy zvěře a ptáků ve sněhu 
 • Beseda s myslivci
 • Zimní sporty - bobování, sáňkování, bruslení
 • Písničky o zimě
 • Malujeme/kreslíme obrázky s hasičskou tématikou

ÚNOR

 • Masopust - zvyky, tradice
 • Masopustní karneval
 • Návštěva kadeřnictví - povolání v obci
 • Sv. Valentýn - výroba dárečků
 • Vizitka naší rodiny - povolání rodinných příslušníků
 • Stolní hry

BŘEZEN

 • Měsíc knihy - návštěva knihovny ve vedlejší obci
 • Moje nejoblíbenější kniha
 • Výrobky na den otevřených dveří
 • Jarní výzdoba družiny
 • Básničky a písničky o jaru
 • Probouzení přírody, hledání prvních jarních květin
 • Malujeme, modelujeme, stříháme a lepíme - téma jaroDUBEN

 • Den ptactva- návrat ptáků ze zimních krajin
 • Velikonoce- lidové zvyky
 • Velikonoční dílna
 • Den země- povídáme si o ekologii, chráníme přírodu
 • Ekologie
 • Návštěva Přehrady Koryčany 
 • Návštěva statku

KVĚTEN

 • Stavění máje
 • Pálení čarodějnic - mini karneval
 • Den matek- výroba dárečku pro maminky
 • 15.5. Mezinárodní den rodiny- tradice, zvyky, vztahy 
 • Rozkvetlé stromy, rozkvetlá louka, alergie
 • Návštěva keramické dílny - povolání v obci

ČERVEN

 • Exkurze do zámecké zahrady
 • Den dětí - soutěže, malování na obličej
 • Beseda s hasiči, pěna
 • Moje kolo- bezpečnost, vybavení 
 • Sportovní hry a soutěže v přírodě
 • Stavba domečků z přírodních materiálů, hledání skřítků
 • Rozloučení se školním rokem
 • Poučení o bezpečnosti v době letních prázdnin
f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.