Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Zapojujeme se do programu OBRANA SE TÝKÁ VŠECH

Odborní lektoři spolku Presafe z.s. budou s žáky vést diskuzi o roli armády ČR v současné společnosti, poukáží na nutnost být připraven a umět reagovat na různé bezpečnostní hrozby a seznámi žáky s možnostmi participace na obraně státu.

Obrana se týká všech Web page 001 

f t g m