Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

100. výročí vzniku Československé republiky – projekt žáků 1. stupně

V letošním roce si celá naše republika připomíná významné historické výročí – 100 let vzniku Československa. Ani žáci z 1. stupně naší školy nezůstali s rukama v klíně a aktivně se do oslav zapojili. O významné dějinné události si povídali v hodinách prvouky, přírodovědy, českého jazyka, srovnávali, jak se žilo dříve a dnes, plnili různé úkoly, vyplňovali pracovní list „Strom svobody“.

Den D byl 18. 10. 2018 – celé dopoledne probíhal projektový den. Nejprve jsme se všichni prošli českou historií s pomocí animovaného příběhu. Pak následovalo plnění úkolů – prvňáci skládali rozstříhanou mapu naší vlasti, druháci společně s třeťáky lepili z nastříhaných slov českou hymnu, čtvrťáci a páťáci metodou skládankového čtení připravili informace k významnému dni. Následovalo rozdělení do týmů a nejtěžší část projektu – namalovat velkou postavu. T. G. Masaryka.

Projektový den jsme si užili, vše jsme zvládli na jedničku. I díky znalostem, které jsme získali, jsme se mohli lépe zapojit do dalších oslav v naší škole a obci – projekt žáků 2. stupně, vysazení lípy srdčité u budovy školy a lampionový průvod.

projekt100 001

projekt100 002

projekt100 003

projekt100 004

projekt100 005

f t g m